Έκτη κατηχητική συνάντηση για ενήλικους – Παρασκευή 11 Μαϊου 2018