Δεύτερη κατηχητική συνάντηση για ενήλικες – Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017