Εις μνήμην του αειμνήστου Ιεράρχου και Ιδρυτού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΒΑΖΗ