ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗ Ι.Μ. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ