Κατηχητική συνάντηση για ενήλικους – 10 Οκτωβρίου 2019