Κατηχητική συνάντηση για ενήλικους – 25 Νοεμβρίου 2019