Πέμπτη κατηχητική συνάντηση για ενήλικους – Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018