Πρώτη κατηχητική συνάντηση για ενήλικες – Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017