Τέταρτη κατηχητική συνάντηση για ενήλικους – Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018