Τετάρτη 22 Ιανουαρίου – Προσευχή υπέρ Ενώσεως των Χριστιανών