Τρίτη κατηχητική συνάντηση για ενήλικες – Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017