16 Δεκεμβρίου 2018 – Συνάντηση του Συνδέσμου των Κυριών της Εξαρχίας