Χριστουγεννιάτικη Επιστολή του Επισκόπου μας κ.κ. Εμμανουήλ